7(1) โครงสร้างองค์กร

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-05-03 10:38
แท็ก 
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดขึ้นตามมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ...
จำนวนผู้อ่าน
274

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - "อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา"