แสดงความคิดเห็น

รบกวนถามผู้จัดการอบรมค่า การจองห้องพักของ รร.รามาการ์เด้น ตามแบบฟอร์มที่ให้มา

ค่าห้องพักไม่สามารถเบิกได้ตามอัตราของข้าราชการ ในกรณีที่ไปประชุมคนเดี่ยว (ยกเว้นพักคู่เบิกได้)

ในการนี้ผู้จัดมีระบุให้ไหมค่ะว่า กรณีพักคู่ ให้ผู้จัดจับคู่ให้ 

ขอบคุณค่ะ

ปล.ผู้เข้าร่วมประชุม หญิงท่านใด ส่งใจพักคู่ ติดต่อได้ทาง E-mail : apisada.su@gmail.com นี้นะค่า 

 

// ประสานงานให้ ทางอีเมล์แล้วครับ ... webmaster

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.