แสดงความคิดเห็น

>>เรียนผู้จัดงานอบรม ผู้จัดการงานวิจัยรุ่นที่ 4

>>ไม่ทราบว่าปิดรับสมัครหรือยังคะ

>>โปรดแจ้งให้ทราบทาง email kristsana.nit@nectec.or.th

>>Thank you,

ปิดรับสมัครแล้วครับ

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.