แสดงความคิดเห็น

ขออนุญาตเรียนถามค่ะ  

ในการประชุมครั้งนี้ มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย ไม่ทราบว่าทางที่ประชุมจะอนุญาตให้เข้าร่วมด้วยได้หรือไม่คะ(เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและมีความสนใจพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชากรต่างด้าวค่ะ)  

 

ขอบพระคุณค่ะ

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.