แสดงความคิดเห็น

แนวทางปฏิบัติ 10 ข้อ (บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน)สามารถนำไปสอนนักศึกษาให้แนะนำผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.