แสดงความคิดเห็น

ขออนุเคราะห์ได้สื่อต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาค่ะ รับผิดชอบเรื่อง AMR และ Antibiotic smart use ต้องทำยังงัยบ้างค่ะ

------------------

>> ตอบ :  ติดต่อไปยังโครงการนี้ครับ ที่อยู่โครงการอยู่ในเอกสาร pdf ที่ให้โหลดไปครับ รพ.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.