แสดงความคิดเห็น

โปรดเปลี่ยนแปลง  คุณสมบัติ อาชีพ หมอประจำครอบครัว  ให้สามารถเป็นได้ทุกคน  ที่เคยเรียนหมอมาก่อน   หรือ มีเอกสาร ด้านเวชกรรม ด้านสาธารณสุข สรุปทุกคน เป็นหหมอประจำครอบครัว เมื่อ  ผลิต หมอครอบครอบครัวครบ  ทุกหมู่บ้านตำบล ค่อยยก  ให้หมอประจำครอบครัว  ตามหลักเกณฑ์ ต่อไป

จิรภา ชูดำ 081-344-4903

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.