แสดงความคิดเห็น

ระเบียบ เชิงรุก  ให้อาชีพ สุขภาพ ทุกคน และ ประชาชน  เป็นทีมหมอประชารัฐ ประจำครอบครัวและพื้นที่  รับสมัคร เป็นจิตอาสา  ในพื้นที่  โดยให้หมอทุกคน เป็น หมอประจำครอบครัว (มิใช่ต้องเรียน หมอ เฉพาะทางอย่างเดียว ) พื้นที่ใดมีหมอ ที่เรียน เป็นหมอครอบครัว ให้เป็นหัวหน้าทีมในพื้นที่  และหมอทุกคนทั้งเก่าและใหม่ เป็น หมอประจำครอบครัว 

นโยบายนี้ สำเร็จ รวดเร็ว ส่ง ตัวชี้วัด  และ คู่มือดำเนินการ สาระความรู้หมอประจำครอบครัว ให้ หมอๆๆ  อ่าน แล้วปฏิบัติ  ทุกคนก็เป็นหมอประจำครอบครัวทันที

จิรภา ชูดำ  081-344-4903   

สหกรณ์บริการเพื่อการแพทย์และสุขภาพวะ จำกัด  เสนอ เข้าร่วมทีมหมอประจำครอบครัว  (จังหวัดระยอง) ต้นแบบ ทันที  ขณะนี้ภาระงานก็ปฏิบัติแล้วค่ะ

 

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.