แสดงความคิดเห็น

ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ ไม่ทราบตอนนี้อาจารย์ก็ปลอดมะเร็งใช่ไหมคะ อ่านแล้วมีความหวังว่าญาติจะหายป่วยได้บ้าง แต่สภาพไม่เหมือนกัน ถ้าแค่อยู่ได้อีกสักสิบปีก็คงดี

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.