แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับคำติชมครับ ผู้เขียนจะพยายามปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ หรือหากมีจุดไหนที่อ่านแล้วเข้าใจยาก ผู้อ่านสามารถเขียนมาบอกได้เลยครับ

รายการเอกสารท้ายบทความนี้ มีไว้สำหรับผู้ที่สนใจจะอ่านเพิ่มเติมครับ ผู้เขียนไม่ได้จัดให้อยู่ในรูปของ reference เช่นบทความวิจัยทั่วไป เพราะเหตุว่าบทความนี้้ไม่ใช่งานวิจัย แต่เป็นการให้ข้อมูลพอสังเขป จึงเลือกที่จะเสนอรายการเอกสารในรูปของบรรณานุกรมครับ

เรื่องปุ่ม share ใน FB ทาง IT จะตรวจดูให้นะครับว่ามีปัญหาตรงไหน

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.