แสดงความคิดเห็น

      คนที่เป็นมะเร็ง. ระยะแพร่กระจาย. อยากรีบจากไปอย่างสงบโดยเร็วที่สุด. ดีกว่าต้องรักษายื้อเวลา และตายอย่าง ทรมาน สิ้นเปลืองเงินทอง. และญาติๆ ต้องคอยดูแลด้วยความยากลำบาก  คือ สรุปว่าจะต้องลำบากทุกฝ่าย

 

 

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.