แสดงความคิดเห็น

ขอสอบถามกำหนดวันที่ส่ง Full Proposal ค่ะ ซึ่งในประกาศระบุเป็นวันที่ 20ม.ค.2563 แต่ในหน้าเวบระบุว่าส่งได้ไม่เกิน วันที่ 31ม.ค.2563  ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้ประสานงานวิจัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล


ตอบ

      >> แก้ไขวันที่ในประกาศแล้วครับเป็นวันที่ 31 มกราคม 2563 ขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ

      >> webmaster

 

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.