แสดงความคิดเห็น

ควรเปลี่ยนจากคำว่าดาวน์โหลดทั้งฉบับเป็นคำอื่น เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าเป็น ebook ที่สามารถดาวน์โหลดได้

>> มีไฟล์ครับ http://www.sem100library.in.th/medias/%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%...

>> แต่ถ้่โหลดไม่ได้ มีตัวเล่ม

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.